Techniczni

mgr inż. Martyna Barciszewska

stanowisko: starszy spec. nauk.-tech.

tel.: 061 854-71-89

mbarciszewska@ump.edu.pl

mgr Róża Czarnecka-Kłos

stanowisko: specjalista

tel.: 061 854-71-86

e-mail: rosaklos@ump.edu.pl

dr n. med. Magdalena Jendraszak

stanowisko: specjalista

tel.: 061 854-71-67

jendraszak@ump.edu.pl

dr n med. Marta Kubiczak

stanowisko: Sam. ref. nauk.-tech.

tel.: 061 854-71-89

kubiczak@ump.edu.pl

uwagi: urlop

mgr Agnieszka Sadowska

stanowisko: specjalista

tel.: 061 854-71-86

e-mail: agasad@ump.edu.pl

Hanna Skobierska

stanowisko: pracownik administracyjny

tel.: 061 854-71-70

e-mail: skobierska@ump.edu.pl

mgr Paulina Urbaniak

stanowisko: specjalista

tel.: 061 854-71-89

e-mail: purbaniak@ump.edu.pl

uwagi – urlop

mgr Aleksandra Żbikowska

stanowisko: specjalista

e-mail: azbikowska@ump.edu.pl