O nas

Historia Katedry i Zakładu Biologii Komórki rozpoczyna się w 1965 roku z chwilą utworzenia Zakładu Radiobiologii przy Katedrze Fizyki. Jego kierownikiem został mianowany doc. dr hab. Tadeusz Rudnicki, który tę funkcję pełnił do roku 1993. W ramach reorganizacji Akademii Medycznej w 1971 r. Zakład Radiobiologii wszedł w strukturę nowopowstałego Instytutu Nauk Fizjologicznych i pozostawał w niej do 1984 roku, by po tym okresie występować jako niezależna jednostka naukowo-dydaktyczna.  Pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Rudnickiego prowadzono badania z zakresu wpływu promieniowania jonizującego na procesy zachodzące w komórkach ze szczególnym uwzględnieniem komórek rozrodczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w owym czasie badania te miały w Polsce charakter pionierski.

W roku 1993, po przejściu profesora Rudnickiego na emeryturę  kierownikiem Zakładu Radiobiologii został prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł. Dzięki środkom finansowym pochodzącym głównie z grantów naukowych Zakład został wyposażony w aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań  w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej oraz radiobiologii. W 1994 roku dotychczasową nazwę zmieniono na Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki. W 1998 roku Zakład przeszedł z Wydziału Lekarskiego I na Wydział Nauk o Zdrowiu, a w roku 2000 został przemianowany na Katedrę Radiobiologii i Biologii Komórki. W 2008 roku Katedra zmieniła lokalizację, przenosząc się z Collegium Anatomicum do nowych pomieszczeń przy ul. Rokietnickiej 5D. Jednocześnie jednostka przyjęła nazwę Katedra i Zakład Biologii Komórki.

W 2009 roku dwóch pracowników Katedry uzyskało stopnie doktora habilitowanego: Małgorzata Kotwicka i Anna Jankowska. Ponadto w tym czasie utworzono w Katedrze Pracownię Biologii Molekularnej, której kierownikiem została dr hab. Anna Jankowska, prof. UM oraz Pracownię Biologii Rozrodu, na czele której stoi dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM.

Od roku 2011 kierownikiem Katedry jest dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM.

Główne kierunki badań Katedry Biologii Komórki dotyczą udziału gonadotropiny kosmówkowej w procesie nowotworzenia w żeńskich narządach płciowych, mające na celu poznanie molekularnej patogenezy nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej do wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych. Prowadzone są również badania nad biologią plemników ludzkich, regulacją procesu spermatogenezy i przyczynami niezamierzonej bezdzietności mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem niegenowego mechanizmu działania hormonów steroidowych. Osobną część działalności naukowej Katedry stanowią badania nad przyczynami i diagnostyką oraz terapią endometriozy.

Projekty badawcze realizowane w Katedrze:

Projekt badawczy 2011/01/B/NZ4/03487 – Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na jej ekspresję w nowotworach żeńskich narządów płciowych

Projekt badawczy N N407 4591 38 Rola podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w regulacji apoptozy komórek nowotworowych

Projekt badawczy N N407 2754 39  – Badanie ekspresji genów CGB1 i CGB2 oraz CGB3-9 kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych

Projekt badawczy N N401 0273 38 – Udział receptora typu drugiego transformującego czynnika wzrostu beta w sygnalizacji komórkowej zależnej od podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej

Projekt badawczy N N407 4591 38 – Rola podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w regulacji apoptozy komórek nowotworowych

Projekt badawczy N N401 0269 38 – Udział kinaz białkowych ERK i Akt w regulacji działania podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na komórki nowotworowe

Projekt badawczy N N401 0770 37 – Molekularne mechanizmy działania estrogenów i ksenoestrogenów na mitochondria plemników ludzkich

Projekt badawczy nr N N407 1095 33 – Zastosowanie profilu ekspresji genów do wykrywania komórek raka krążących we krwi pacjentek z nowotworami układu rozrodczego

Projekt badawczy N N407 1095 33 – Wykorzystanie metylacji wysp CpG dla wczesnego wykrywania endometriozy

Projekt badawczy nr 2P05E077 27 – Badania nad rolą hCGß w molekularnej patogenezie nowotworów narządów płciowych z wykorzystaniem konstruktów U1 snRNA do blokowania transkryptów tego genu

Projekt badawczy nr 2PO5E 089 26 – Wpływ błonowej translokacji fosfatydyloseryny na biologię plemników ludzkich – współpraca z Kliniką Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

Projekt badawczy nr 2P05E115 26 – Występowanie i charakterystyka błonowej cyklazy guanylowej ROS-GC1 w gonadach męskich

Projekt badawczy nr 4PO5E162 22 – Badania nad ekspresją genu β-podjednostki gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nietrofoblastycznych nowotworów narządów płciowych

Projekt badawczy nr N N403 5840 38 – Badania nad polimorfizmem genu receptora estrogenowego typu I i II, genu CHD7 w celu prognozowania rozwoju skoliozy idiopatycznej u dzieci (wykrywanie skolioz zagrożonych progresją) – Współpraca z Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatiologii Dziecięce

Projekt badawczy nr 3PO5B194 22 – Badania nad mechanizmami działania analogów somatostatyny in vitro i in vivo, u pacjentów z nowotworami przysadki mózgowej –współpraca z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

Katedra aktualnie prowadzi współpracę z następującymi jednostkami zagranicznymi: Departament of Endocrinology and Reproduction, Erasmus University Rotterdam, Holandia; Departament of Cell Biology, Unit of Regulatory and Molecular Biology University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Stratford, USA; Departament of Molecular Biology and Biochemistry, Rutgers University, Piscataway, USA. Ponadto Katedra współpracuje z jednostkami naszej Uczelni poprzez realizację wspólnych grantów oraz wymianę kadry naukowo-technicznej, a także wspólne organizowanie szkoleń i konferencji.

Organizacja Konferencji:

Katedra i Zakład Biologii Komórki jest organizatorem cyklicznej konferencji „Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej” a następnie jako „Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii” które odbywa się w Poznaniu od 1997 roku i ma na celu prezentację teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania cytometrii obrazowej, przepływowej oraz mikroskopii konfokalnej w badaniach naukowych i diagnostyce lekarskiej. Z początkiem 2016 roku jest współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji „Praktyki Wobec Zwierząt”.

Wybrane publikacje naukowe do 2017 roku:

typ publikacji łączna liczba prac liczba prac z IF łączna wartość IF liczba prac z punktacją MNiSW    łączna wartość punktacji MNiSW
ogółem 254 80 178.010 117 2104.000
polski artykuł w czasopiśmie 43 17 13.178 42 398.000
polska rozprawa doktorska 5 0 0.000 0 0.000
praca o charakterze edytorskim 1 0 0.000 0 0.000
polski fragment większej całości, np. rozdział w podręczniku 1 0 0.000 0 0.000
polski rozdział punktowany 4 0 0.000 4 15.000
polska rozprawa habilitacyjna 2 0 0.000 2 24.000
polska monografia (obejmuje również podręczniki i skrypty autorskie) 2 0 0.000 2 40.000
polska redakcja czasopisma 11 0 0.000 4 14.000
polskie streszczenie zjazdowe 77 0 0.000 0 0.000
 1. Autorzy: Mirosław Andrusiewicz, Hanna Komarowska, Izabela Skibińska, Małgorzata Chmielewska, Magdalena Jaskuła-Switek, Włodzimierz Liebert, Ryszard Waśko, Małgorzata Kotwicka.
  Tytuł: Expression of ghrelin and ghrelin functional receptor GHSR1a in human pituitary adenomas.
  Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wew.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 127, nr 3, s. 163-169, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.191
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory przysadki – etiopatogeneza ; Gruczolak – etiopatogeneza ; Grelina – genetyka ; Receptory greliny – genetyka ; Ekspresja genu
  Medical Subject Headings:
 • Pituitary neoplasms – etiology
 • Adenoma – etiology
 • Ghrelin – genetics
 • Receptors, ghrelin – genetics
 • Gene expression

10.20452/pamw.3967

2.
Autorzy: Mirosław Andrusiewicz, Izabela Skibińska, Emilia Gąsiorowska, Piotr Białas, Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Fluorescence resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in CGB5 gene in ovarian cancer patients.
Czasopismo: Biomed. Pharmacother.
Szczegóły: 2017 : Vol. 90, s. 139-146, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0753-3322
e-ISSN: 1950-6007
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.759
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory jajników – genetyka ; Gonadotropina kosmówkowa – genetyka ; Polimorfizm pojedynczego nukleotydu ; Genotyp ; Przeniesienie energii rezonansowe fluorescencyjne
Medical Subject Headings:

 • Ovarian neoplasms – genetics
 • Chorionic gonadotropin – genetics
 • Polymorphism, single nucleotide
 • Genotype
 • Fluorescence resonance energy transfer

10.1016/j.biopha.2017.02.113

3.
Autorzy: Andrzej Miklaszewski, Mieczysława U. Jurczyk, Mariusz Kaczmarek, Anna Paszel-Jaworska, Aleksandra Romaniuk, Natalia Lipińska, Jakub Żurawski, Paulina Urbaniak, Mieczysław Jurczyk.
Tytuł: Nanoscale size effect in in situ titanium based composites with cell viability and cytocompatibility studies.
Czasopismo: Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl.
Szczegóły: 2017 : Vol. 73, s. 525-536, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0928-4931
e-ISSN: 1873-0191
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.164
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nanokompozyty ; Tytan ; Stopy ; Implanty stomatologiczne ; Przeżywalność komórek
Medical Subject Headings:

 • Nanocomposites
 • Titanium
 • Alloys
 • Dental implants
 • Cell survival

10.1016/j.msec.2016.12.100

4.
Autorzy: Małgorzata Kotwicka, Izabela Skibińska, Magdalena Jendraszak, Piotr Jędrzejczak.
Tytuł: 17β-estradiol modifies human spermatozoa mitochondrial function in vitro.
Czasopismo: Reprod. Biol. Endocrinol.
Szczegóły: 2016 : Vol. 14, art. 50 [s. 1-9], il. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1477-7827
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.849
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Plemniki – wpływ środków chemicznych ; Mitochondria – wpływ środków chemicznych ; Estradiol – farmakologia
Medical Subject Headings:

 • Spermatozoa – drug effects
 • Mitochondria – drug effects
 • Estradiol – pharmacology

10.1186/s12958-016-0186-5

5.
Autorzy: Ryszard Uklejewski, Piotr Rogala, Mariusz Winiecki, Renata Tokłowicz, Piotr Ruszkowski, Maria Wołuń-Cholewa.
Tytuł: Biomimetic multispiked connecting Ti-alloy scaffold prototype for entirely-cementless resurfacing arthroplasty endoprostheses – exemplary results of implantation of the Ca-P surface-modified scaffold prototypes in animal model and osteoblast culture evaluation.
Czasopismo: Materials
Szczegóły: 2016 : Vol. 9, nr 7, art. 532 [s. 1-17], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1996-1944
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.654
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Plastyka rekonstrukcyjna stawów – metody ; Materiały biomimetyczne ; Implantacja protez ; Osteoblasty – cytologia ; Rusztowania tkankowe – chemia ; Modele zwierzęce
Medical Subject Headings:

 • Arthroplasty, replacement – methods
 • Biomimetic materials
 • Prosthesis implantation
 • Osteoblasts – cytology
 • Tissue scaffolds – chemistry
 • Models, animal

10.3390/ma9070532

6.
Autorzy: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Małgorzata Kotwicka, Paulina Urbaniak, Agnieszka Nowak, Ewa Skrzypczak-Jankun, Jerzy Jankun.
Tytuł: Clinical implications of the growth-suppressive effects of chlorhexidine at low and high concentrations on human gingival fibroblasts and changes in morphology.
Czasopismo: Int. J. Mol. Med.
Szczegóły: 2016 : Vol. 37, nr 6, s. 1594-1600, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1107-3756
e-ISSN: 1791-244X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.341
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Chlorheksydyna – dawkowanie ; Fibroblasty – wpływ środków chemicznych ; Dziąsło – cytologia ; Dziąsło – wpływ środków chemicznych ; Hodowle komórkowe ; Środki odkażające miejscowo – dawkowanie
Medical Subject Headings:

 • Chlorhexidine – administration and dosage
 • Fibroblasts – drug effects
 • Gingiva – cytology
 • Gingiva – drug effects
 • Cells, cultured
 • Anti-infective agents, local – administration and dosage

10.3892/ijmm.2016.2550

7.
Autorzy: Izabela Skibińska, Marek Tomaszewski, Mirosław Andrusiewicz, Paulina Urbaniak, Róża Czarnecka-Kłos, Milud Shadi, Tomasz Kotwicki, Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Expression of estrogen receptor coactivator proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1 within paraspinal muscles in adolescents with idiopathic scoliosis.
Czasopismo: PLoS ONE
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, e0152286 [s. 1-13], il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1932-6203
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.806
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Skolioza ; Mięśnie przykręgosłupowe ; Prolina ; Kwas glutaminowy ; Białka korepresorowe ; Młodzież
Medical Subject Headings:

 • Scoliosis
 • Paraspinal muscles
 • Proline
 • Glutamic acid
 • Co-repressor proteins
 • Adolescent

10.1371/journal.pone.0152286

8.
Autorzy: Anna Szczerba, Aleksandra Śliwa, Marta Kubiczak, Ewa Nowak-Markwitz, Anna Jankowska.
Tytuł: Human chorionic gonadotropin β subunit affects the expression of apoptosis-regulating factors in ovarian cancer.
Czasopismo: Oncol. Rep.
Szczegóły: 2016 : Vol. 35, nr 1, s. 538-545.
p-ISSN: 1021-335X
e-ISSN: 1791-2431
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.486
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory jajników ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ; Apoptoza ; Białka regulacyjne apoptozy
Medical Subject Headings:

 • Ovarian neoplasms
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human
 • Apoptosis
 • Apoptosis regulatory proteins

10.3892/or.2015.4386

9.
Autorzy: Mariusz Kaczmarek, Karolina Jurczyk, Jeremiasz K. Koper, Anna Paszel-Jaworska, Aleksandra Romaniuk, Natalia Lipińska, Jakub Żurawski, Paulina Urbaniak, Jarosław Jakubowicz, Mieczysława U. Jurczyk.
Tytuł: In vitro biocompatibility of anodized titanium with deposited silver nanodendrites.
Czasopismo: J. Mater. Sci.
Szczegóły: 2016 : Vol. 51, nr 11, s. 5259-5270, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0022-2461
e-ISSN: 1573-4803
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.599
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Implanty stomatologiczne ; Materiały biologicznie zgodne powlekane ; Tytan ; Srebro ; Nanocząsteczki metali ; Osteointegracja
Medical Subject Headings:

 • Dental implants
 • Coated materials, biocompatible
 • Titanium
 • Silver
 • Metal nanoparticles
 • Osseointegration

10.1007/s10853-016-9829-3

10.
Autorzy: Mariusz Kaczmarek, Mieczysława U. Jurczyk, Andrzej Miklaszewski, Anna Paszel-Jaworska, Aleksandra Romaniuk, Natalia Lipińska, Jakub Żurawski, Paulina Urbaniak, Karolina Jurczyk.
Tytuł: In vitro biocompatibility of titanium after plasma surface alloying with boron.
Czasopismo: Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl.
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, s. 1240-1247, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0928-4931
e-ISSN: 1873-0191
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.164
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Materiały biologicznie zgodne – analiza ; Tytan ; Bor ; Stopy – chemia ; Proliferacja komórek
Medical Subject Headings:

 • Biocompatible materials – analysis
 • Titanium
 • Boron
 • Alloys – chemistry
 • Cell proliferation

10.1016/j.msec.2016.08.006

11.
Autorzy: Mirosław Andrusiewicz, Bartosz Słowikowski, Izabela Skibińska, Maria Wołuń-Cholewa, Anna Dera-Szymanowska.
Tytuł: Selection of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression studies.
Czasopismo: Biomed. Pharmacother.
Szczegóły: 2016 : Vol. 78, s. 66-73, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0753-3322
e-ISSN: 1950-6007
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.759
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Endometrioza – genetyka ; Geny podstawowe ; Błona śluzowa macicy – patomorfologia ; Amplifikacja ilościowa DNA z detekcją w czasie rzeczywistym
Medical Subject Headings:

 • Endometriosis – genetics
 • Genes, essential
 • Endometrium – pathology
 • Real-time polymerase chain reaction

10.1016/j.biopha.2015.12.028

12.
Autorzy: Joanna Waligórska-Stachura, Mirosław Andrusiewicz, Nadia Sawicka-Gutaj, Marta Kubiczak, Anna Jankowska, Włodzimierz Liebert, Agata Czarnywojtek, Ryszard Waśko, Al Ricardo Blanco-Gangoo, Marek Ruchała.
Tytuł: Evaluation of survivin splice variants in pituitary tumors.
Czasopismo: Pituitary
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 3, s. 410-416, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1386-341X
e-ISSN: 1573-7403
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.407
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory przysadki – genetyka ; Białka inhibitory apoptozy ; Gruczolak przysadki wydzielający ACTH ; Technika RT-PCR
Medical Subject Headings:

 • Pituitary neoplasms – genetics
 • Inhibitor of apoptosis proteins
 • ACTH-secreting pituitary adenoma
 • Reverse transcriptase polymerase chain reaction

10.1007/s11102-014-0590-9

13.
Autorzy: Yanjie Li, Urszula Polak, Angela D. Bhalla, Natalia Rozwadowska, Jill Sergesketter Butler, David R. Lynch, Sharon Y. R. Dent, Marek Napierała.
Tytuł: Excision of expanded GAA repeats alleviates the molecular phenotype of Friedreich’s ataxia.
Czasopismo: Mol. Ther.
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 6, s. 1055-1065, il. bibliogr.
p-ISSN: 1525-0016
e-ISSN: 1525-0024
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.938
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Ataksja Friedreicha – genetyka ; Ekspresja genu ; Palec cynkowy ; Heterochromatyna ; Fenotyp
Medical Subject Headings:

 • Friedreich ataxia – genetics
 • Gene expression
 • Zinc fingers
 • Heterochromatin
 • Phenotype

10.1038/mt.2015.41

14.
Autorzy: Yanjie Li, Yue Lu, Urszula Polak, Kevin Lin, Jianjun Shen, Jennifer Farmer, Lauren Seyer, Angela D. Bhalla, Natalia Rozwadowska, David R. Lynch, Jill Sergesketter Butler, Marek Napierała.
Tytuł: Expanded GAA repeats impede transcription elongation through the FXN gene and induce transcriptional silencing that is restricted to the FXN locus.
Czasopismo: Hum. Mol. Genet.
Szczegóły: 2015 : Vol. 24, nr 24, s. 6932-6943, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0964-6906
e-ISSN: 1460-2083
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.985
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Ataksja Friedreicha – genetyka ; Wyciszanie genów ; Transkrypcja genetyczna ; Histony ; Heterochromatyna
Medical Subject Headings:

 • Friedreich ataxia – genetics
 • Gene silencing
 • Transcription, genetic
 • Histones
 • Heterochromatin

10.1093/hmg/ddv397

15.
Autorzy: Nadia Sawicka-Gutaj, Joanna Waligórska-Stachura, Mirosław Andrusiewicz, Maciej Biczysko, Jerzy Sowiński, Jerzy Skrobisz, Marek Ruchała.
Tytuł: Nicotinamide phosphorybosiltransferase overexpression in thyroid malignancies and its correlation with tumor stage and with survivin/survivin DEx3 expression.
Czasopismo: Tumor Biol.
Szczegóły: 2015 : Vol. 36, nr 10, s. 7859-7863, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1010-4283
e-ISSN: 1423-0380
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.926
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory tarczycy – enzymologia ; Fosforybozylotransferaza nikotynamidu ; Białka inhibitory apoptozy ; Ocena stopnia zaawansowania nowotworu ; Technika RT-PCR
Medical Subject Headings:

 • Thyroid neoplasms – enzymology
 • Nicotinamide phosphoribosyltransferase
 • Inhibitor of apoptosis proteins
 • Neoplasm staging
 • Reverse transcriptase polymerase chain reaction

10.1007/s13277-015-3506-z

16.
Autorzy: Anna Jankowska, Rameshwar K. Sharma, Teresa Duda.
Tytuł: Ca2+-modulated ROS-GC1 transduction system in testes and its presence in the spermatogenic cells.
Czasopismo: Front. Mol. Neurosci.
Szczegóły: 2014 : Vol. 7, art. 34, [s. 1-10], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1662-5099
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.084
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Jądro ; Plemniki – cytologia ; Cyklaza guanylanowa ; Transdukcja sygnału
Medical Subject Headings:

 • Testis
 • Spermatozoa – cytology
 • Guanylate cyclase
 • Signal transduction

10.3389/fnmol.2014.00034

17.
Autorzy: Aleksandra Głodek, Anna Jankowska.
Tytuł: CGB activates ERK and AKT kinases in cancer cells via LHCGR-independent mechanism.
Czasopismo: Tumor Biol.
Szczegóły: 2014 : Vol. 35, nr 6, s. 5467-5479, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1010-4283
e-ISSN: 1423-0380
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.611
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory jajników ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej – genetyka ; Linie komórkowe nowotworowe ; Białka proto-onkogenne c-akt ; Kinazy MAP regulowane zewnątrzkomórkowo ; Ekspresja genu
Medical Subject Headings:

 • Ovarian neoplasms
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human – genetics
 • Cell line, tumor
 • Proto-oncogene proteins c-akt
 • Extracellular signal-regulated MAP kinases
 • Gene expression

10.1007/s13277-014-1715-5

18.
Autorzy: Tomasz Kotwicki, Piotr Janusz, Mirosław Andrusiewicz, Małgorzata Chmielewska, Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Estrogen receptor 2 gene polymorphism in idiopathic scoliosis.
Czasopismo: Spine
Szczegóły: 2014 : Vol. 39, nr 26, s. E1599-E1607, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0362-2436
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.447
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Skolioza – genetyka ; Receptor estrogenowy beta – genetyka ; Polimorfizm genetyczny
Medical Subject Headings:

 • Scoliosis – genetics
 • Estrogen receptor beta – genetics
 • Polymorphism, genetic

10.1097/BRS.0000000000000643

19.
Autorzy: Aleksandra Głodek, Marta J. Kubiczak, Grzegorz P. Walkowiak, Ewa Nowak-Markwitz, Anna Jankowska.
Tytuł: Methylation status of human chorionic gonadotropin beta subunit promoter and TFAP2A expression as factors regulating CGB gene expression in placenta.
Czasopismo: Fertil. Steril.
Szczegóły: 2014 : Vol. 102, nr 4, s. 1175-1182.e.8, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0015-0282
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.590
Punktacja Min. Nauki: 45.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Poronienie samoistne ; Łożysko ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ; Czynnik transkrypcji AP-2 ; Metylowanie
Medical Subject Headings:

 • Abortion, spontaneous
 • Placenta
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human
 • Transcription factor AP-2
 • Methylation

10.1016/j.fertnstert.2014.06.016

20.
Autorzy: Joanna Waligórska-Stachura, Mirosław Andrusiewicz, Nadia Sawicka-Gutaj, Maciej Biczysko, Anna Jankowska, Marta Kubiczak, Agata Czarnywojtek, Elżbieta Wrotkowska, Marek Ruchała.
Tytuł: Survivin delta ex3 overexpression in thyroid malignancies.
Czasopismo: PLoS ONE
Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 6, e100534 [s. 1-6], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1932-6203
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.234
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory tarczycy ; Białka inhibitory apoptozy – genetyka ; Ekspresja genu – analiza ; Rokowanie
Medical Subject Headings:

 • Thyroid neoplasms
 • Inhibitor of apoptosis proteins – genetics
 • Gene expression – analysis
 • Prognosis

10.1371/journal.pone.0100534

21.
Autorzy: Maria Wołuń-Cholewa, Krzysztof Langer, Krzysztof Szymanowski, Aleksandra Głodek, Anna Jankowska, Wojciech Warchoł, Jerzy Langer.
Tytuł: An efficient 3D cell culture method on biomimetic nanostructured grids.
Czasopismo: PLoS ONE
Szczegóły: 2013 : Vol. 8, nr 9, s. e72936 [1-6], il. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1932-6203
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.534
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Techniki hodowli komórkowych ; Nanotechnologia ; Polimery ; Poliaminy ; Nanostruktury
Medical Subject Headings:

 • Cell culture techniques
 • Nanotechnology
 • Polymers
 • Polyamines
 • Nanostructures

10.1371/journal.pone.0072936

22.
Autorzy: Urszula Polak, Elizabeth McIvor, Sharon Y.R. Dent, Robert D. Wells, Marek Napierała.
Tytuł: Expanded complexity of unstable repeat diseases.
Czasopismo: BioFactors
Szczegóły: 2013 : Vol. 39, nr 2, s. 164-175, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0951-6433
e-ISSN: 1872-8081
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.000
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Choroby układu nerwowego – genetyka ; Ekspansja powtórzeń DNA ; RNA – genetyka ; Peptydy – genetyka ; Białka jądrowe – genetyka ; Mutacja – genetyka
Medical Subject Headings:

 • Nervous system diseases – genetics
 • DNA repeat expansion
 • RNA – genetics
 • Peptides – genetics
 • Nuclear proteins – genetics
 • Mutation – genetics

10.1002/biof.1060

23.
Autorzy: Marta Kubiczak, Grzegorz P. Walkowiak, Ewa Nowak-Markwitz, Anna Jankowska.
Tytuł: Human chorionic gonadotropin beta subunit genes CGB1 ansd CGB2 are transcriptionally active in ovarian cancer.
Czasopismo: Int. J. Mol. Sci.
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 6, s. 12650-12660, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.339
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory jajników – genetyka ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej – genetyka ; Ekspresja genu ; Transaktywacja (genetyka)
Medical Subject Headings:

 • Ovarian neoplasms – genetics
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human – genetics
 • Gene expression
 • Transcriptional activation

10.3390/ijms140612650

24.
Autorzy: Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki, Mirosław Andrusiewicz, Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Xbal and Pvull polymorphisms of estrogen receptor 1 gene in females with idiopathic scoliosis: no association with occurrence or clinical form.
Czasopismo: PLoS ONE
Szczegóły: 2013 : Vol. 8, nr 10, s. e76806 [1-9], tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1932-6203
Typ publikacji: ZA
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.534
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe: Skolioza – genetyka ; Receptor estrogenowy alfa – genetyka ; Polimorfizm genetyczny ; Kobiety
Medical Subject Headings:

 • Scoliosis – genetics
 • Estrogen receptor alpha – genetics
 • Polymorphism, genetic
 • Women

10.1371/journal.pone.0076806

25.
Autorzy: Mirosław Andrusiewicz, Anna Szczerba, Maria Wołuń-Cholewa, Wojciech Warchoł, Ewa Nowak-Markwitz, Emilia Gąsiorowska, Krystyna Adamska, Anna Jankowska.
Tytuł: CGB and GNRH1 expression analysis as a method of tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances.
Czasopismo: J. Transl. Med.
Szczegóły: 2011 : Vol. 9: 130, s. [1-9], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1479-5876
Typ publikacji: ZA
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.474
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory narządów płciowych żeńskich ; Przerzuty nowotworowe – diagnostyka ; Komórki nowotworowe krążące ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ; Hormon uwalniający gonadotropinę ; Technika RT-PCR
Medical Subject Headings:

 • Genital neoplasms, female
 • Neoplasm metastasis – diagnosis
 • Neoplasm circulating cells
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human
 • Gonadotropin-releasing hormone
 • Reverse transcriptase polymerase chain reaction

10.1186/1479-5876-9-130

26.
Autorzy: Maria Wołuń-Cholewa, Krzysztof Szymanowski, Ewa Nowak-Markwitz, Wojciech Warchoł.
Tytuł: Photodiagnosis and photodynamic therapy of endometriotic epithelial cells using 5-aminolevulinic acid and steroids.
Czasopismo: Photodiagnosis Photodyn. Ther.
Szczegóły: 2011 : Vol. 8, nr 1, s. 58-63, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: ZA
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.522
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Polskie hasła przedmiotowe: Endometrioza – leczenie ; Fotochemioterapia ; Kwas aminolewulinowy – stosowanie lecznicze ; Steroidy – stosowanie lecznicze
Medical Subject Headings:

 • Endometriosis – therapy
 • Photochemotherapy
 • Aminolevulinic acid – therapeutic use
 • Steroids – therapeutic use
 1. Autorzy: Iltziar Salaverria, Claudia Philipp, Ilske Oschlies, Christian W. Kohler, Markus Kreuz, Monika Szczepanowski, Birgit Burkhardt, Heiko Trautmann, Stefan Gesk, Mirosław Andrusiewicz, Hilmar Berger, Miriam Fey, Lana Harder, Dirk Hasenclever, Michael Hummel, Markus Loeffler, Friederike Mahn, Idoia Martin-Guerrero, Shoji Pellissery, Christiane Pott, Michael Pfreundschuh, Alfred Reiter, Julia Richter, Maciej Rosolowski, Carsten Schwaenen, Harald Stein, Lorenz Trümper, Swen Wessendorf, Rainer Spang, Ralf Küppers, Wolfram Klapper, Reiner Siebert.
  Tytuł: Translocations activating IRF4 identify a subtype of germinal center-derived B-cell lymphoma affecting predominantly children and young adults.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2011 : Vol. 118, nr 1, s. 139-147, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 9.898
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Chłoniak z limfocytów B – genetyka ; Chromosomy człowieka para 14 ; Chromosomy człowieka para 6 ; Geny immunoglobulin – genetyka ; Peptydy i białka komunikacji międzykomórkowej – genetyka ; Białka onkogenne fuzyjne – genetyka ; Translokacja genetyczna
  Medical Subject Headings:
 • Lymphoma, B-cell – genetics
 • Chromosomes, human, pair 14
 • Chromosomes, human, pair 6
 • Genes, immunoglobulin – genetics
 • Intercellular signaling peptides and proteins – genetics
 • Oncogene proteins, fusion – genetics
 • Translocation, genetic
 1. Autorzy: Patrycja M. Dubielecka, Michał Grzybek, Adam Kolondra, Bożena Jaźwiec, Anna Draga, Paulina Aleksandrowicz, Monika Kołodziejczyk, Anna Serwotka, Barbara Dolińska-Krajewska, Jerzy Warchoł, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski.
  Tytuł: Aggregation of spectrin and PKCq~00 is and early hallmark of fludarabine/mitoxantrone/dexamethasone-induced apoptosis in Jurkat T and HL60 cells.
  Czasopismo: Mol. Cell. Biochem.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 339, nr 1-2, s. 63-77, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.168
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Apoptoza – etiologia chemiczna ; Komórki Jurkat – wpływ środków chemicznych ; Komórki HL-60 – wpływ środków chemicznych ; Środki przeciwnowotworowe – farmakologia
  Medical Subject Headings:
 • Apoptosis – chemically induced
 • Jurkat cells – drug effects
 • HL-60 cells – drug effects
 • Antineoplastic agents – pharmacology
 1. Autorzy: Anna Jankowska, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Ca2+-modulated membrane guanylate cyclase in the human testes.
  Czasopismo: Mol. Cell. Biochem.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 334, nr 1-2, s. 169-179, bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.168
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Cyklaza guanylanowa – metabolizm ; Sygnalizacja jonami wapnia ; Plemniki ; Jądro – enzymologia
  Medical Subject Headings:
 • Guanylate cyclase – metabolism
 • Calcium signaling
 • Spermatozoa
 • Testis – enzymology
 1. Autorzy: Robert Nawrot, Maria Wołuń-Cholewa, Wojciech Białas, Danuta Wyrzykowska, Stanisław Balcerkiewicz, Anna Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Cytotoxic activity of proteins isolated from extracts of Corydalis cava tubers in human cervical carcinoma HeLa cells.
  Czasopismo: BMC Complement. Altern. Med.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 10: 78 doi:10.1186/1472-6882-10-78, s. [1-7], il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.195
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Białka roślinne – izolowanie i oczyszczanie ; Białka roślinne – farmakologia ; Środki przeciwnowotworowe ; Komórki HeLa – wpływ środków chemicznych ; Kokorycz – chemia
  Medical Subject Headings:
 • Plant proteins – isolation and purification
 • Plant proteins – pharmacology
 • Antineoplastic agents
 • Hela cells – drug effects
 • Corydalis – chemistry
 1. Autorzy: Anna Jankowska, Beata Burczyńska, Teresa Duda, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Rod outer segment membrane guanylate cyclase type 1 (ROS-GC1) calcium-modulated transduction system in the sperm.
  Czasopismo: Fertil. Steril.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 93, nr 3, s. 904-912.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.958
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Plemniki ; Fizjologia komórki ; Transdukcja sygnału ; Cyklaza guanylanowa
  Medical Subject Headings:
 • Spermatozoa
 • Cell physiology
 • Signal transduction
 • Guanylate cyclase
 1. Autorzy: J[erzy] J. Langer, K. Langer, P[iotr] Barczyński, J[erzy] Warchoł, K.H. Bartkowiak.
  Tytuł: New „ON-OFF”-type nanobiodetector.
  Czasopismo: Biosens. Bioelectron.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 24, nr 9, s. 2947-2949, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.429
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Nanotechnologia – sprzęt
  Medical Subject Headings:
 • Nanotechnology – instrumentation
 1. Autorzy: Małgorzata Kotwicka, Krystyna Filipiak, Piotr Jędrzejczak, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Caspase-3 activation and phosphatidylserine membrane translocation in human spermatozoa : is there a relationship?
  Czasopismo: Reprod. Biomed. Online
  Szczegóły: 2008 : Vol. 16, nr 5, s. 657-663, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.954
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Plemniki ; Kaspazy – analiza ; Fosfatydyloseryny – analiza ; Apoptoza
  Medical Subject Headings:
 • Spermatozoa
 • Caspases – analysis
 • Phosphatidylserines – analysis
 • Apoptosis

www.rbmonline.com/Article/3185

34.
Autorzy: Anna Jankowska, Samuel I. Gunderson, Mirosław Andrusiewicz, Beata Burczyńska, Anna Szczerba, Artur Jarmołowski, Ewa Nowak-Markwitz, Jerzy B. Warchoł.
Tytuł: Reduction of human chorionic gonadotropin beta subunit expression by modified UI snRNA caused apoptosis in cervical cancer cells.
Czasopismo: Mol. Cancer
Szczegóły: 2008 : ; 7: 26, doi, 10.1186/1476-4598-7-26 [s. 1-9] il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.362
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Polskie hasła przedmiotowe: Nowotwory szyjki macicy ; Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej – wydzielanie ; Apoptoza
Medical Subject Headings:

 • Uterine cervical neoplasms
 • Chorionic gonadotropin, beta subunit, human – secretion
 • Apoptosis
 1. Autorzy: Anna Jankowska, Beata Burczyńska, Teresa Duda, Jerzy B. Warchoł, Rameshwar K. Sharma.
  Tytuł: Calcium-modulated rod outer segment membrane guanylate cyclase type 1 transduction machinery in the testes.
  Czasopismo: J. Androl.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28, nr 1, s. 50-58, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.327
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe: Spermatogeneza – fizjologia ; Białka aktywujące cyklazę guanylanową ; Transdukcja sygnału
  Medical Subject Headings:
 • Spermatogenesis – physiology
 • Guanylate cyclase-activating proteins
 • Signal transduction