Fizjoterapia

Studia stacjonarne

Biofizyka

Obliczenia Protokół
Instrukcje cz. 1.  Instrukcje cz. 2.

Biologia medyczna

Metodologia badań naukowych I

Word – M. Chmielewska

Excel – M. Andrusiewicz

Testy – M. Andrusiewicz

Genetyka

Biotechnologia w terapii chorób narządu ruchu

Fizjologia bólu i farmakoterapia

BKiBwTSNR

Statystyka w medycynie

Pliki do pobrania

import

wprowadzenie

testy t

przykładowe zadania

korelacje

 skrypt

Plik danych do skryptu

Studia niestacjonarne

MPCNR

PMBN

Statystyka w medycynie

import

wprowadzenie

testy t

korelacje