Prace magisterskie i licencjackie

Szanowni Państwo,

przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich realizowanych w naaszej Katedrze w oprzednich latach można odnaleźć pod adresem: http://www.katbiolkom2.ump.edu.pl/dydaktyka/miedzywydzialowe/prace-dyplomowe/

Dodaj komentarz